ΤΡΙΑΔΕΣ NO-TAP ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2018-2019


1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :    ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :    ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :    ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :    ΚΑΤΑΤΑΞΗ   

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :    ΚΑΤΑΤΑΞΗ    

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ :    ΚΑΤΑΤΑΞΗ