ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2018-20197η ΑΓΩΝ.          ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

8η ΑΓΩΝ.          ΚΑΤΑΤΑΞΗ

9η ΑΓΩΝ.          ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

10η ΑΓΩΝ.        ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

11η ΑΓΩΝ.        ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

12η ΑΓΩΝ.        ΚΑΤΑΤΑΞΗ

13η ΑΓΩΝ.        ΚΑΤΑΤΑΞΗ

14η ΑΓΩΝ.        ΚΑΤΑΤΑΞΗ

15η ΑΓΩΝ.        ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ