ΔΥΑΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019-2020


1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:               ΚΑΤΑΤΑΞΗ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:               ΚΑΤΑΤΑΞΗ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ   

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:               ΚΑΤΑΤΑΞΗ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ    

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:               ΚΑΤΑΤΑΞΗ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ     

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:               ΚΑΤΑΤΑΞΗ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ      

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:               ΚΑΤΑΤΑΞΗ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ       

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:               ΚΑΤΑΤΑΞΗ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ        

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:               ΚΑΤΑΤΑΞΗ           ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ         

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:               ΚΑΤΑΤΑΞΗ           ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ          

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:             ΚΑΤΑΤΑΞΗ           ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ           

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:             ΚΑΤΑΤΑΞΗ           ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:             ΚΑΤΑΤΑΞΗ           ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:             ΚΑΤΑΤΑΞΗ           ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:             ΚΑΤΑΤΑΞΗ           ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:             ΚΑΤΑΤΑΞΗ           ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:             ΚΑΤΑΤΑΞΗ           ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:             ΚΑΤΑΤΑΞΗ           ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ