ΑΤΟΜΙΚΟ 2020-2021

1η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΚΑΤΑΤΑΞΗ

3η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΚΑΤΑΤΑΞΗ

4η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΚΑΤΑΤΑΞΗ

5η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΚΑΤΑΤΑΞΗ

6η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΚΑΤΑΤΑΞΗ

7η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΚΑΤΑΤΑΞΗ

8η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΚΑΤΑΤΑΞΗ

9η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΚΑΤΑΤΑΞΗ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΚΑΤΑΤΑΞΗ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΚΑΤΑΤΑΞΗ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΚΑΤΑΤΑΞΗ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΚΑΤΑΤΑΞΗ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΚΑΤΑΤΑΞΗ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΚΑΤΑΤΑΞΗ