ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

  1 η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ       ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  2 η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  3 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  4 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  5 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  6 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  7 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  8 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  9 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )


 10 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

 11 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

 12 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

 13 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

 14 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

 15 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

 16 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

 17 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

 18 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )


19 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

20 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ        ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

21 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

22 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ        ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

23 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ        ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

24 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ        ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

25 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ        ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

26 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ        ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

27 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ        ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

ΤΕΛΙΚΑ 1η ΦΑΣΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ         ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

ΤΕΛΙΚΑ 2η ΦΑΣΗ        ΟΜΑΔΙΚΑ         ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )