ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1 η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ       ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  2 η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ         ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  3 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  4 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  5 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  6 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  7 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  8 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )

  9 η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ          ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ( ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ )