ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019-2020


1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:              ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:              ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:              ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ  

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:              ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ   

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:              ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:              ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:              ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ  

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:              ΟΜΑΔΙΚΑ         ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ   

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:              ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ    

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:            ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ     

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:            ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ     

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:            ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:            ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:            ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:            ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:            ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:            ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:            ΟΜΑΔΙΚΑ          ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ

19ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:             ΟΜΑΔΙΚΑ           ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ