ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ


1η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΟΜΑΔΙΚΑ      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)

2η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ      ΟΜΑΔΙΚΑ      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ       ΟΜΑΔΙΚΑ      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ) 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ       ΟΜΑΔΙΚΑ      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ) 


8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ       ΟΜΑΔΙΚΑ      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ) 

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ       ΟΜΑΔΙΚΑ      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ) 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΟΜΑΔΙΚΑ       ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ) 


15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΟΜΑΔΙΚΑ       ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΟΜΑΔΙΚΑ       ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΟΜΑΔΙΚΑ       ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΟΜΑΔΙΚΑ       ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΟΜΑΔΙΚΑ       ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΟΜΑΔΙΚΑ       ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ     ΟΜΑΔΙΚΑ       ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  


22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)  

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΟΜΑΔΙΚΑ        ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ)